Πρόγραμμα Σχολής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

09.00-

10.30

Τάι Τσι Τσουάν

Όλα τα επίπεδα

Τάι Tσι Τσουάν

Όλα τα επίπεδα

11.00 - 12.00

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

 
17.00 – 17.55  
18.00 – 18.55  

 

 Πιλάτες
19.00 – 19.55

Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0-P1-P2)

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - GΒραζ. Ζίου Ζίτσου Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0-P1-P2)
Πιλάτες

Κραβ Μαγκά

Combat Tactical  Fitness

Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι
Κραβ Μαγκά
Αρχάριοι (P0-P1-P2)

20.00 – 20.55

 

Τάι Τσι Τσουάν
Αρχάριοι

Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)
Πιλάτες Βραζ. Ζίου Ζίτσου Τάι Τσι Τσουάν
Αρχάριοι

Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - G


 

Τάι Τσι Τσουάν

Αρχάριοι

Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)

 

21.00 – 22.00 Αϊκίντο Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

 Αϊκίντο

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

Αϊκίντο

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
17.00 – 17.55

   
18.00 – 18.55  


 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΒ ΜΑΓΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

11.00 - 12.00

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

Κραβ Μαγκά

Όλα τα επίπεδα

 
17.00 – 17.55  
18.00 – 18.55

 


 
19.00 – 19.55


Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0-P1-P2)

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - G

ι

Κραβ Μαγκά

Αρχάριοι (P0-P1-P2)

Κραβ Μαγκά

Combat Tactical  Fitness

Κραβ Μαγκά
(P0-P1-P2)

20.00 – 20.55

 


Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)

Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)

Κραβ Μαγκά

Ρ5 - G

 

Κραβ Μαγκά

(P3 - P4)
21.00 – 22.00

 

 


 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΪ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2

09.00-

10.30

Τάι Τσι Τσουάν

Όλα τα επίπεδα

Τάι Tσι Τσουάν

Όλα τα επίπεδα

19.00 – 19.55

Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι


Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι
Τάι Τσι Τσουάν
Μεσαίοι - Προχωρημένοι

20.00 – 20.55

 

Τάι Τσι Τσουάν
Αρχάριοι

Τάι Τσι Τσουάν
Αρχάριοι

Τάι Τσι Τσουάν

Αρχάριοι

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟΥ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
19.00 – 19.55Βραζ. Ζίου Ζίτσου

20.00 – 20.55

 


Βραζ. Ζίου Ζίτσου Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 


21.00 – 22.00 Βραζ. Ζίου Ζίτσου Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

 

Βραζ. Ζίου Ζίτσου

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΪΚΙΝΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
21.00 – 22.00 Αϊκίντο

 

 Αϊκίντο


Αϊκίντο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΛΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
18.00 – 18.55


  Πιλάτες
19.00 – 19.55
Πιλάτες

20.00 – 20.55

 


Πιλάτες

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΕΣ ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2 ΑΙΘ 1 ΑΙΘ 2
18.00 – 18.55  

 

  

tai_chi_banner

 

krav_maga_banner

 

alkimachon_banner